1. Sklep funkcjonuje pod adresem oberland.com i jest własnością firmy Oberland Adam Nowakowski. Firma zarejestrowana została w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Ostróda dnia 9.03.2019 roku, nr NIP 7411114298, Regon 510404850.

2. Sklep umożliwia zakup wyłącznie w ramach sprzedaży wysyłkowej. 

3. Firma gwarantuje oryginalność wszystkich sprzedawanych przedmiotów.

4. Dowodem sprzedaży jest potwierdzenie zamówienia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Firma nie wystawia faktur VAT.

5. Sklep umożliwia zmianę wyświetlanej waluty - PLN bądź EUR obliczanej według średniego kursu NBP. Kupujący ma możliwość dokonania wpłaty w PLN bądź EUR. 

6. Kupujący zobowiązany jest dokonać wpłaty na rachunek firmowy w ING, nr 77105017641000009264972002. Całkowity koszt zakupu przesyłany jest w e-Mailu potwierdzającym dokonanie zakupu.

7. Kupujący z zagranicy mają możliwość dokonania wpłaty w EUR na rachunek firmowy ING posiadający konto walutowe, IBAN PL76105017641000009113755228, BIC INGBPLPW. Całkowity koszt zakupu przesyłany jest w e-Mailu potwierdzającym dokonanie zakupu.

8. Kupujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w terminie 5 dni od daty zakupu pod groźbą anulowania zamówienia.

9. Dane adresowe kupujących mogą być przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień w szczególności Poczcie Polskiej. Złożenie zamówienia oraz akceptacja regulaminu jest tożsama z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych klienta w celu realizacji zamówienia drogą pocztową.

10. Zakupione przedmioty wysyłane są niezwłocznie zaksięgowaniu wpłaty za pośrednictwem Poczty Polskiej.

11. Dokonanie zwrotu zakupionego produktu możliwe jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Koszty związane z wysyłką produktu ponosi kupujący.

12. Sklep posiada możliwość zmiany języka strony na: polski, niemiecki bądź angielski.

13. Ewentualne spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży rozstrzyga Sąd Rejonowy w Olsztynie.