Dokumenty

Jest 106 produktów.

Pokazano 1-12 z 106 pozycji

Aktywne filtry

Strona główna

ZESTAW - WEHRPASS + SOLDBUCH LAPPLANDSCHILD

Zestaw dokumentów po jednej osobie Wehrpass + Soldbuch z wpisem potwierdzającym nadanie Lapplandschild z dn. 22 lipca 1945 r. 

Całość bogato zapisana, Soldbuch w całości - wpisy na każdej stronie, obie książeczki kompletne.

Wewnątrz zestaw informacji na temat posiadacza w tym, dane personalne, fotografia, informacji szczegółowe, otrzymany przydział wojskowy, stosunek do służby w RAD, wykaz jednostek wojskowych, broń służbowa, otrzymane awanse i odznaczenia, informacje dodatkowe...

Wystawione na nazwisko Emmanuel Kopanski z miejscowości Cosel (Koźle - Kędzierzyn-Koźle), Wehrpass przyznany wraz z powołaniem do służby w dn. 21.07.1936 r. 

Wielokrotnie przenoszony zarówno na szczeblu kompanii jak i poszczególnych regimentów, kolejno: 350. Batalion Rezerwowy Piechoty, 406 Regiment Piechoty, 660 Regiment Piechoty, 497. Batalion Rezerwowy Piechoty, 218 Regiment Strzelców Górskich.

W dniu 1.01.1941 r. awansowany na Gefreitera, a w dn. 1.04.1944 r. na Obergefreitera

Odznaczony: Czarna Odznaka za Rany (20.06.1942 r.), Medal za Front Wschodni (1.08.1942 r.), KVK II klasy z Mieczami (20.04.1944 r.), Tarcza Lappland (22.07.1945 r.). Wyszczególniony trzykrotny pobyt w lazaretach w styczniu, kwietniu i maju 1945 r. 

Odznaki nie są przedmiotem sprzedaży posłużyły jedynie jako przyciski do papieru. (M)

1 625,00 zł
  • Nowy

Strona główna

BILETY KOLEJOWE WH - SORAU (ŻARY)

Bilety kolejowe Wehrmachtu, numerowane oraz sygnowane suchą pieczęcią Reichsbahndirektion Breslau, wszystkie ze stacji początkowej Sorau (Żary) w powiecie Lausitz.

wymiary: około 11 x 7,5 cm

cena dotyczy 1 szt. (FW)

40,00 zł
  • Nowy

Strona główna

BILET PRZECHOWALNI BAGAŻU - GREIFFENBERG (GRYFÓW ŚLĄSKI)

Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty w wysokości 20 pfenningów za przechowanie bagażu nr 00933 na dworcu w miejscowości Greiffenberg (Gryfów Śląski).

wymiary: 13 x 8 cm (FW)

40,00 zł
  • Nowy
Sprzedane

Strona główna

ZESTAW DOKUMENTÓW - HIRSCHAU / TÜBINGEN

Zestaw dokumentów wystawionych na jedno nazwisko w tym:

- Arbeitsbuch (książeczka pracy) wystawiona na nazwisko Maria Wekenmann, ur. w Hirschau, zamiesz. w Tübingen, zgodnie z wpisami od 1 października 1930 r. świadcząca pracę w Uniwersyteckiej Klinice dla Kobiet, a od 1 sierpnia 1945 r. w Przykościelnym Katolickim Ośrodku Opiekuńczym,

- 2x fotografie,

- 2x nekrologi wycięte z gazet, informujące o śmierci Marii oraz Rosy Wekenmann.

Książeczka kompletna, obok przedstawione jedynie przykładowe zdjęcia stron.

Odznaka nie jest przedmiotem sprzedaży, posłużyła jedynie jako przycisk do papieru.

70,00 zł
  • Nowy
Sprzedane

Strona główna

DOKUMENT POWOŁANIA DO WH - LYCK (EŁK)

Dokument Einberufungsbefehl (powołanie do Wehrmachtu) wystawiony w miejscowości Lyck (Ełk) w dn. 21 marzec 1938 r. na nazwisko Hermann Komossa, zgodnie z treścią wezwany zobowiązany jest stawić się w dn. 3 kwietnia 1938 r. o godz. 8:00 do Ausbildungsleiter (oficer szkoleniowy) w Sybba (Szyba, wieś pod Ełkiem, obecnie osiedle mieszkaniowe).

Na rewersie informacje dotyczące niestawiennictwa w przypadku choroby, zwrotu kosztów za przejazd komunikacją, itp.

format: A4

120,00 zł
  • Nowy
Sprzedane

Strona główna

ZESTAW DOKUMENTÓW - ŻANDARMERIA

Zestaw 11 dokumentów powiązanych z osobą żandarma Wilhelma Hahnera, w skład wchodzi:

- książeczka Wehrpass w pokrowcu, wewnątrz liczne wpisy potw. wielokrotne zmiany przydziałów, zgodnie z ostatnim wpisem od 15.11.1944 r. pełnił służbę w 3. Feldgend. Abt. (mot.) 571 (3. kompania 571 Oddziału Zmotoryzowanej Żandarmerii Polowej), jednostka stacjonowała wówczas na terenie południowej Ukrainy oraz Węgier, odznaczony EK 1939 II klasy (09.08.41 r.), Odznaką Szturmu Piechoty ISA (18.02.43 r.) oraz Czarną Odznaką za Rany (18.09.44 r.)

- wyciąg ze Strafbuch (księga kar) zgodnie, z którym 17.08.44 r. nałożono surową naganę,"...ponieważ nie wstał od razu, mimo że obudził się na czas, aby odciążyć posterunek drogowy i tym samym opóźnił odciążenie o 30 minut..." - co może tłumaczyć wykreślenie i tym samym cofnięcie przyznania EK 1939 II klasy w Wehrpassie

- 2x legitymacje członkowskie SA potw. przynależność do SA Gruppe Südwest od 13.07.1933 r. (druga legitymacja wydana w związku ze zmianą jednostki), na rewersach wklejki wydawane w związku z regularnym opłacaniem składek członkowskich

- dokument z 14.11.44 r. zawierający najważniejsze informacje osobowe, w tym rys charakterologiczny, sprawowane funkcje, odbyte szkolenia, itp.

- książeczka pracy DAF z wklejkami potw. dokonywanie opłat członkowskich

- 2x książeczka oszczędnościowa z Powiatowego Banku Oszczędnościowego Rheinfelden Baden + karta oszczędnościowa wystawiona na nazwisko Luise Hahner

- legitymacja członkowska NSDAP potw. przynależność partyjną od 01.05.1937 r.

- świadectwo ukończenia egzaminu czeladniczego przez Luise Lindemer (później Hahner) i potw. prawo do wykonywania zawodu Damenschneiderin (krawcowa)

740,00 zł
  • Nowy
Sprzedane

Strona główna

ZESTAW DOKUMENTÓW - RODZINA SCHUMACHER

Komplet dokumentów powiązanych z rodziną Schumacher, w skład zestawu wchodzi:

- karta członkowska zakładowej kasy ubezpieczeniowej wystaw. na nazwisko Else Schumacher

- legitymacja członkowska RAD/wJ wystaw. na nazwisko Elisabeth Schumacher

- fotografia brata wysłana do Elsy Schumacher 19.03.1944 r. z frontu

- 2x kennkarty

260,00 zł

Strona główna

ARBEITSBUCH - BERLIN

Arbeitsbuch (książeczka pracy) wystawiona na nazwisko Gerda Kehrl z Berlina.

Wewnątrz wpisy potwierdzające zatrudnienie w fabryce Adam Schneider A.G. w Berlinie, poczynając od 16.03.1939 r.

Obok przedstawione zdjęcia przykładowych stron, dokument kompletny.

Odznaka nie jest przedmiotem sprzedaży, posłużyła jedynie jako przycisk do papieru.

liczba stron: 38

80,00 zł
Sprzedane

Strona główna

ARBEITSBUCH - BERLIN

Arbeitsbuch (książeczka pracy) wystawiona na nazwisko Käthe Borchardt z miejscowości Berlin-Spandau.

Wewnątrz liczne wpisy potwierdzające zatrudnienie m.in. w zakładach Siemensa Siemens-Schuckerwerke oraz Siemens & Halske Wernerwerk i Gesundheitsamt (Urząd Zdrowia) w Berlinie, poczynając od 30.04.1934 r.

Obok przedstawione zdjęcia przykładowych stron, dokument kompletny.

Odznaka nie jest przedmiotem sprzedaży, posłużyła jedynie jako przycisk do papieru.

liczba stron: 32

70,00 zł

Strona główna

ARBEITSBUCH - ESSEN

Arbeitsbuch (książeczka pracy) wystawiona na nazwisko Heinrich Koch z miejscowości Essen.

Wewnątrz wpis potwierdzający zatrudnienie w Untersuchungsgefängnis (więzienie śledcze) w Essen, na stanowisku  Hilfsaufseher (pomocnik strażnika) poczynając od 16.02.1934 r.

Obok przedstawione zdjęcia przykładowych stron, dokument kompletny.

Odznaka nie jest przedmiotem sprzedaży, posłużyła jedynie jako przycisk do papieru.

liczba stron: 32

70,00 zł
Sprzedane

Strona główna

DYPLOM - ZBIÓRKA ODZIEŻY 1941

Dyplom imienny przyznany z okazji zbiórki odzieży w 1941 r., wystawiony na kobietę z miejscowości Munster w podziękowaniu za przekazanie 5 kilogramów ubrań, podpisany przez Hansa Hecka pełniącego funkcję komisarza Rzeszy ds. wykorzystywania materiałów użytkowych.

wymiary: 19,7 x 14 cm

140,00 zł

Strona główna

KSIĄŻECZKA OSZCZĘDNOŚCIOWA - HEILBRONN

Sparbuch (książeczka oszczędnościowa) wydana przez kasę oszczędnościową w miejscowości Heilbronn am Neckar, wewnątrz liczne wpisy potwierdzające dokonywanie poszczególnych wpłat, poczynając od 1929 r. aż do 1975 r., kompletna.

Obok przedstawiono jedynie przykładowe fotografie zapisanych stron.

30,00 zł