1. Sklep funkcjonuje pod adresem oberland.com i jest własnością firmy Oberland Adam Nowakowski. Firma zarejestrowana została w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Ostróda dnia 9.03.2019 roku, nr NIP 7411114298, Regon 510404850.

2. Sklep umożliwia zakup wyłącznie w ramach sprzedaży wysyłkowej. 

3. Firma gwarantuje oryginalność wszystkich sprzedawanych przedmiotów.

4. W przypadku sprzedaży produktów wystawionych w większej liczbie sztuk, w pierwszej kolejności wysyłane są przedmioty wybrane przez sprzedającego w oparciu o fotografię zbiorczą bądź przedmioty w najlepszym stanie zachowania.

5. Dowodem sprzedaży jest potwierdzenie zamówienia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Firma nie wystawia faktur VAT.

6. Sklep umożliwia zmianę wyświetlanej waluty - PLN bądź EUR obliczanej według średniego kursu NBP. Kupujący ma możliwość dokonania wpłaty w PLN bądź EUR. 

7. Kupujący zobowiązany jest dokonać wpłaty na rachunek firmowy w ING, nr 77105017641000009264972002. Całkowity koszt zakupu przesyłany jest w e-Mailu potwierdzającym dokonanie zakupu.

8. Kupujący z zagranicy mają możliwość dokonania wpłaty w EUR na rachunek firmowy ING posiadający konto walutowe, IBAN PL76105017641000009113755228, BIC INGBPLPW. Całkowity koszt zakupu przesyłany jest w e-Mailu potwierdzającym dokonanie zamówienia.

9. Kupujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w terminie 5 dni od daty zakupu pod groźbą anulowania zamówienia.

10. Dane adresowe kupujących mogą być przetwarzane i udostępniane, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, w szczególności na rzecz Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Złożenie zamówienia oraz akceptacja regulaminu jest tożsama z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych klienta w celu realizacji zamówienia drogą pocztową.

11. Zakupione przedmioty wysyłane są niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty za pośrednictwem przewoźnika - Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

12. Dokonanie zwrotu zakupionego produktu możliwe jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Koszty związane z wysyłką produktu ponosi kupujący.

13. Sklep posiada możliwość zmiany języka strony na: polski, niemiecki bądź angielski.

14. Ewentualne spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży rozstrzyga Sąd Rejonowy w Olsztynie.