Umożliwiamy sprzedaż kolekcji za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Przedmiotem objętej umowy mogą być wyłącznie przedmioty oryginalne oraz związane z tematyką sklepu.

Preferujemy pokaźne bądź unikalne zbiory.

W przypadku uznania poszczególnych produktów za reprodukcje podlegają one zwrotowi na koszt dającego zlecenie (komitenta).

Procedura sprzedaży w zaproponowanej przez nas formie:

1. zawarcie umowy komisu 

Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej, elektronicznej bądź ustnej. 

W treści umowy określone zostają:

      - lista przedmiotów objętych umową wraz z ich cechami szczególnymi, np. sygnatura producenta, brak zapięciawykopek, itd.

      - ceny zaproponowane przez dającego zlecenie

      - sposób przekazania przedmiotów (osobiście/przewoźnik)

      - wysokość prowizji

      - termin przewidziany na wystawienie przedmiotów na stronie sklepu

      - forma wypłaty świadczeń (gotówka/przelew)

      - okres obowiązywania umowy

      - sposób zwrotu przedmiotów

      - obowiązki przyjmującego zlecenie, w tym obowiązek:

          1) każdorazowego informowania dającego zlecenie o propozycjach klientów dotyczących sprzedaży produktów po niższej cenie

          2) zmiany ceny, na każdorazowe żądanie dającego zlecenie, w tym umieszczenia poszczególnych produktów w dziale "promocja"

          3) oznakowania produktów małą literą w nawiasie na końcu opisu każdego z przedmiotów celem wyróżnienia

          4) sporządzania opisów zgodnie z posiadaną wiedzą i wskazówkami dającego zlecenie

2. przekazanie przedmiotów

Dający zlecenie zobowiązuje się we własnym zakresie do przekazania  przedmiotów mających podlegać umowie komisu na rzecz przyjmującego  zlecenie.

3. wystawienie przedmiotów na sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej https://oberland.pl/pl/.

Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się w określonym terminie do wystawienia  przedmiotów celem ich sprzedaży na sklepie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.